Český Krumlov

Město s jedinečnou atmosférou, kterému mocný rod Rožmberků vtiskl neopakovatelnou podobu italské renesance. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní městská památková rezervace s dominantou zámku nad meandrem Vltavy, muzea a galerie, hudební festivaly, divadelní představení na otáčivém hledišti, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, to vše je Český Krumlov, od roku 1992 zapsaný na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Expozice zemské výstavy

Výstava "4 fotografové - 2 země - 1 region"

Výstava historických fotografií představila práci čtyř fotografů - Josefa Seidela, Josefa Kashofera, Kaspara Obermayra a Karla Hebsackera, kteří působili na přelomu 19. a 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Freistadtu a Bad Leonfeldenu. Cílem výstavy bylo zachytit výběrem z dochovaných fotografií společenský život českého, německého a rakouského obyvatelstva na obou stranách hranice a ukázat tento region jako jeden celek.

Ucelený obraz společnosti prezentovalo "10 kapitol", které jsou průřezem všech společenských vrstev tehdejší doby: Duchovní; Vrchnost; Továrníci; Pivovarníci a skláři; Hostinští a hoteliéři; Hokynáři; Řemeslníci a zemědělci; Spolková činnost; Školství; Lékaři, četníci a úředníci. Každé fotografické téma bylo doplněno životním příběhem člověka, jehož osudy propojili diváka s prostředím a dobou, které se výstava věnovala. Pohledem ze svých portrétů provázeli návštěvníky takové osobnosti Českokrumlovska, jakými byli Paulus Josef Heinrich (vyšebrodský cisterciák, okresní vikář hořický), Benedikt Braun (schwarzenberský zámecký správce v Českém Krumlově), Hans Spiro (velkoprůmyslník a hlavní školní inspektor ve Větřní), Felix Štěpán (sladovník v knížecím a městském pivovaru Český Krumlov), Franz Bayer (majitel hostince v Hořicích na Šumavě), Jan Plánek (majitel trafiky a obchodu s koloniálním zbožím v Českém Krumlově), Josef Böhm (rolník ve Větřní), Fany Postulka (profesorka klavíru v Městské hudební škole v Českém Krumlově), Gustav Jungbauer (univerzitní profesor, spisovatel a etnograf a Jan Jakeš (náměstek starosty a mlynář v Č. Krumlově).

Díky zcela unikátním fotografiím ze soukromých sbírek zde mohli návštěvníci vidět řadu lidí, míst a činností, které jsou už téměř zapomenuty. Například plavení tuhy v Černé v Pošumaví, klášter sv. Kláry v Českém Krumlově, Schwarzenberskou loveckou chatu ve Svatém Tomáši, sklářskou huť Josefův důl, dnes již zdevastovanou vilu Evžena Poráka v Loučovicích, portrét kuchyňského personálu Hotelu Růže, pivovary v Bad Leonfeldu a Freistadtu, hořický hostinec "U čerta", českokrumlovskou prodejnu automobilů a motocyklů Borovka (Dlouhá ulice 95) a prodejnu Julius Meinl (Náměstí 11), tkalcovnu ve Freistadtu, historické lyžování na Kleti, špitál pro raněné vojáky z 1. světové války v českokrumlovské Střelnici a Nové hospodě, krmení zámeckých medvědů Buschi a Ajaxe a mnoho dalších zajímavých momentů ze života na přelomu století.

Výstava "Co by, kdyby"

V krajině kolem horního toku Vltavy a v hornorakouském Mühlviertlu najdeme spoustu dokladů toho, co se zde v minulosti dávné i nedávné podařilo vytvořit, postavit, zařídit a realizovat. Do dnešní doby se však dochovalo i velké množství plánů k menším či naopak velkolepým projektům, které z nejrůznějších příčin a důvodů realizovány nikdy nebyly. Kdo byli jejich autoři, co vše hodlali v území česko-rakouského pomezí vytvořit a proč z jejich představ sešlo? Těmito otázkami se na příkladu 25 projektů z období od středověku až po léta před rokem 1989 zabývala výstava "Co by, kdyby". Řada historicky starších projektů se snažila řešit splavnění náročných úseků Vltavy a pracovala s různými kombinacemi dopravních řešení pro přepravu zboží (plavební kanály, splavnění Čertových proudů, vodní cesta versus železnice, říční doprava) nebo využití vodní cesty k vojenským tažením. Mezi projekty konce 19. století patřil také plán na secesní přestavbu Vyšebrodského kláštera. Druhá polovina 20. století přinesla megalomanské projekty na stavbu přehrad nebo tunel, který měl propojit jižní Čechy s pobřežím Jadranu. Závěr výstavy byl věnován i několika projektům současným, které zatím přes všechnu snahu nebyly realizovány, např. částečné oživení koněspřežné dráhy nebo tunel v Českém Krumlově.

Součástí výstavy byly kromě originálních historických dokumentů, modelů či fotografií také audiovizuální prvky, výtvarné a trikové animace, pracující s nezbytným množstvím kreativní nadsázky a humoru. Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet virtuálně napustit některou z dříve plánovaných přehrad na řece Vltavě a podívat se, které části krásné jihočeské krajiny by zatopila, projít se tunelem ČSSR-Adria, zkusit dostavět klášter v Kuklově nebo si vyzkoušet řídit loď či provést demolici a následnou výstavbu novodobých budov v historickém centru Českého Krumlova.

Dávné stopy, nové geocesty

Zde je pro vás připravena mapka s místy, které v Českém Krumlově a okolí doporučujeme navštívit.

Mapa

Židovská synagoga
N 48°48.455′    E 14°19.058′

Výstava "4 fotografové - 2 země - 1 region", v níž se snoubila atmosféra starých fotografií a lidských příběhů i dramat, byla prvním projektem představeným ve zrekonstruovaném objektu bývalé židovské synagogy. Svému původnímu poslání tato českokrumlovská stavba sloužila pouhých 29 let. Za války se stala klubovnou Hitlerjungend, po válce katolickou modlitebnou amerických vojáků a do roku 1968 zde byla modlitebna Církve československé husitské. Později byla tělocvičnou i skladem. Zničení unikla jen díky secesní novorománské architektuře a svému vysokému stropu, protože se do ní vešly kulisy ze zámeckého barokního divadla. Nyní slouží zachráněná synagoga jako multifunkční kulturní prostor se stálou expozicí věnovanou historii židovství na Českokrumlovsku. Příjemným zpestřením návštěvy je také stylová kavárna, která vznikla na místě původního bytu rabína.

Regionální muzeum v Českém Krumlově
N 48°48.642′    E 14°19.067′

Regionální muzeum v Českém Krumlově najdete na konci Horní ulice. Za mostem bývalé Horní brány stojí impozantní budova původně jezuitského gymnázia (semináře), která je nejstarší raně barokní stavbou ve městě. Byla postavena na místě šesti měšťanských domů a společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila komplex budov jezuitského řádu. Po zrušení řádu sloužila až do roku 1945 školským účelům, byla zde německá hlavní škola (Haupschule), později dívčí škola a německé městské gymnázium. Po druhé světové válce získaly bývalý seminář muzeum a archiv. První muzejní expozice zde byla pro veřejnost otevřena již v roce 1952.

V muzeu můžete navštívit stálou expozici Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století a prohlédnout si také část předmětů z uměleckých sbírek muzea. Ve zbylých prostorách jsou instalovány sezónní výstavy, v roce 2013 to byla expozice Zemské výstavy s názvem "Co by, kdyby" a malá výstava historických kostýmů z projektu Rožmberský rok. Jedinečnost historického centra města přibližuje unikátní keramický model v měřítku 1:200, který vytvořili ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková z kolorované pálené hlíny. Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, meandry řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány.

Museum Fotoatelier Seidel - Zastavte se v minulosti
N 48°48.983′    E 14°18.983′

Museum Fotoateliér Seidel najdete v Linecké ulici, asi pět minut od centra města. V rodinném domě s fotoateliérem z roku 1905 se zachovalo nejen původní vybavení, ale především cca 140 000 skleněných desek, celuloidové pásky s negativy a alba fotografií a pohlednic, dokumentující dílo Josefa a Františka Seidlových. Jedinečný soubor dobových snímků, v nichž fotografové zmapovali i zaniklou část česko-německo-rakouského pohraničí, doplňuje bohatá ateliérová tvorba. Seidelův fotoateliér vypráví příběh o počátcích fotografie a uchovává fotografickou kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a 1. pol. 20. století. Nabízí prohlídkovou trasu s průvodcem, výstavy dobových fotografií, interaktivní prohlídky pro školy a akce k různým příležitostem, kdy se můžete nechat vyfotografovat před historickým pozadím v zapůjčených kostýmech.

Muzeum stavebních dějin a řemesel
N 48°48.696′    E 14°18.852′

V suterénu historického domu v Dlouhé ulici čp. 92 se ukrývá malá expozice, která poskytuje ojedinělou možnost nahlédnout do stavební historie středověkého města. Vystavené materiály jsou prezentovány netradiční formou, s architektonickými detaily se zde můžete seznámit přímo „v terénu“ a většinou je v muzeu přítomen i jeho tvůrce, Mgr. Jiří Bloch, který vás zde rád provede. V jedné z místností funguje také příjemný Fair trade krámek, zaměřený na prodej potravin a řemeslných výrobků zemí Třetího světa, s možností posezení a ochutnání kávy a některých dalších Fairtrade produktů.

Státní hrad a zámek Český Krumlov
N 48°48.983′    E 14°18.983′

Na Státní hradě a zámku Český Krumlov, zapsaném na seznamu památek UNESCO, můžete navštívit dva prohlídkové okruhy, unikátně dochované zámecké barokní divadlo, zámeckou věž a nedávno otevřené Hradní muzeum. Na zámecký areál, který je druhým největším u nás, navazuje barokní zahrada a anglický park s otáčivým hledištěm. Expozice Hradního muzea v budově tzv. Hrádku na druhém nádvoří je plná předmětů ze zámeckých depozitářů a byla vytvořena ve stylu muzejní instalace 19. století. Provede vás historií zámku i Českokrumlovska od 13. až do začátku 20. století.

Kostel sv. Víta
N 48°48.614′    E 14°18.966′

Gotická trojlodní stavba z 15. století, kde můžete vidět náhrobní desku Viléma z Rožmberka a pohřební kapli, v níž jsou uložena srdce členů rodu Schwarzenbergů.

Minoritský klášter
N 48°48.79′    E 14°19.116′

Klášterní areál ze 14. století s chrámem Božího těla a klášterními zahradami poskytuje klidné místo k zastavení uprostřed turistického ruchu historického centra. Kaple v Rajském dvoře ukrývá vzácnou černou madonu. V Klášterní uličce, které k areálu vede, najdete také výbornou italskou pizzerii Nona Gina.

Městský park a kaple sv. Martina
N 48°48.507′    E 14°19.078′

Příjemná procházka městským parkem (bývalá jezuitská zahrada), který se rozkládá na levém břehu Vltavy, vás dovede kolem původně hřbitovní kaple sv. Martina až k bývalé českokrumlovské synagoze.

Kaple na Křížové hoře
N 48°48.172′    E 14°19.38′

Osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže z 18. století určitě zaujme váš pohled, protože je jednou z dominant nejbližšího okolí města. Každoročně se zde koná pouť na svátek Povýšení sv. Kříže (14. 9.). Po zbytek roku je kaple nepřístupná, ale z Křížové hory je krásný výhled na město a široké okolí, které rozhodně stojí za procházku.

Doporučujeme

Divadelní klub Ántré
N 48°48.983′    E 14°19.983′

Po návštěvě expozic Regionálního muzea si můžete odpočinout v nekuřáckém Divadelním klubu Ántré v budově městského divadla. Vtipně zařízený interiér s milou obsluhou, kde si můžete kreslit na obálku jídelního lístku, užívat si u šálku výborné kávy výhledu na panorama města a vybírat z nabídky studených i teplých dobrot psané divadelním slangem. Doporučujeme si také prohlédnout některou z volně přístupných fotografických výstav ve foyeru divadla.

Hospoda Na Louži
N 48°48.983′    E 14°18.983′

Až vás při toulkách za historií Českokrumlovska přepadne hlad, zastavte se Na Louži. Interiér stylové hospůdky je vyzdoben sbírkou starých reklamních cedulí na pivo, nápoje a koloniální zboží, navozující atmosféru počátku minulého století. Pochutnáte si na klasických českých jídlech za dobré ceny a čepovaném pivu z místního pivovaru Eggenberg.

Zajímavosti v okolí

Poutní kostel Panny Marie v Kájově
N 48°48.643′    E 14°15.512′

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nádhernou stavbou v pozdně gotickém slohu a je považován za jedno z nejstarších mariánských poutních míst u nás; bylo známé už v roce 1263. Největšího rozmachu dosáhlo v polovině 18. století, kdy sem přicházelo až 40 tisíc poutníků. Z Českého Krumlova sem vede stará poutní cesta, která začíná v městské části Plešivec.

NPR Vyšenské kopce
N 48°49.378′    E 14°17.847′

Vyšenské kopce u Českého Krumlova jsou jedním z přírodovědecky nejcennějších území v Jihočeském kraji. V národní přírodní rezervaci jsou chráněna reliktní společenstva rostlin a živočichů na vápencovém podkladu. Území rezervace leží v Chráněné krajinné oblasti Blanský les a provede vás skrze něj zajímavě připravená naučná stezka, která začíná u budovy správy CHKO ve Vyšném.

Zřícenina hradu Dívčí Kámen
N 48°53.103′    E 14°20.951′

Dívčí Kámen založili čtyři synové Petra I. z Rožmberka, bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan. Patří svou rozlohou k největším hradním zříceninám v Čechách. Nachází se u obce Třísov, 9 km od Českého Krumlova. Z Třísova vás ke hradu dovede červená turistická značka, která prochází kolem památné Třísovské lípy přes území starého keltského oppida Abilunon s pozoruhodně zachovalými terénními dispozicemi, částí obranných valů a místem svatyně.

Hrad a klášter Kuklov
N 48°55.93′    E 14°10.995′

Původně zde byl královský hrad, který pobořil koncem 14. století Jindřich z Rožmberka. Později sem Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy řádu sv. Františka z Pauly, aby zde založili paulánský klášter. Klášter s kostelem sv. Ondřeje ale nebyl nikdy dokončen a dodnes zde můžeme vidět zbytky klášterní lodi bez střechy, které vytváří zajímavou scenérii.