Vydejte se na stezku druidské moudrosti!

Tato stezka vás provede příjemnou krajinou Mostecka mezi Kunžakem a Valtínovem v jihovýchodních Čechách. Na jednotlivých zastaveních na vás mimo jiné čekají úkoly, díky nimž budete moci - pokud si to dovolíte - nahlédnout do moudrosti starých druidů. Veškeré potřebné informace najdete v listingu trasy na stránkách geocachingu. Celá trasa je dlouhá přibližně 3 kilometry a je určena pouze pro pěší.

Začátek: Mosty - Konec světa

Počátek cesty se nachází na souřadnicích N 49°06.550, E 015°13.815.

Odkaz druidů: Uvědomte si místo, kde žijete.
Více než sedm roků se druidové zabývali pečlivým pozorováním svého okolí, poznáváním léčivé síly světa rostlin a kamenů ve svém okolí, zkoumáním síly stromů a předpovídáním počasí. Absolvujte malé, ale účinné kroky na své cestě i vy. Než se vydáte na svoje putování, na chvilku se ve stínu rozcestníku zastavte a ujasněte si svůj vztah k Zemi a k místu, kde žijete. Znáte léčivé rostliny, které rostou ve vašem okolí? Zeptali jste se někdy na podstatu svých kořenů? Potěšte se krásou krajiny, která je vaším domovem, učte se od šťastných lidí, kteří v ní již zanechali svoje stopy. Cítíte sílu půdy, po níž jdete? Vnímáte energii stromů? Slyšíte hlasy přírody? Čím víc budete žít přítomným okamžikem, tím intenzivněji budete vnímat sounáležitost s přírodou i s bytostmi, které v ní žijí. Cestou druidů se vydejte tady a teď.

Zastavení druhé

Odkaz druidů: Hledejte smysl svého bytí v životě bez boje.
Nejenom druidové, ale všichni Keltové pochopili, že všechno se neustále mění. Byli lid schopný přijímat změny. Myšlení Keltů bylo praktické a jejich způsob jednání byl založen na ženském principu – navazovat vztah a uzdravovat. Vydat se druidskou cestou znamená své vlastní problémy řešit sám, aniž by tím museli trpět jiní lidé. Učte se z porážek namísto toho, abyste hledali výmluvy a vinu za svoje neúspěchy svalovaly na jiné. Porážky mají jediný smysl: kladou nám otázku, co musíme příště udělat lépe. Díky své spirituální praxi dospěli druidové k poznání, že štěstí je výraz života v harmonii. A tato harmonie (s duševním světem, s přírodou a se vším, co je) byla tím, co se snažili žít.

Zastavení třetí

Odkaz druidů: Vydejte se po stopě svého silového zvířete.
Většina druidů měla svoje vlastní silové (totemové) zvíře, které při nich stálo jako rádce i průvodce nehmotným duchovním světem. Před každým úkolem se na něj obracejí se žádostí o zprostředkování. Ve skutečnosti se každý z nás se rodí se svým silovým zvířetem (které můžeme vnímat za symbolizovanou část podvědomí), ale jen málokdo si tento dar uvědomuje. Probuďte k novému životu tohoto posla mezi naší duší a naším racionálním chápáním. Klidně se postavte (posaďte, položte), zavřete si oči, uvolněte napětí ve svalech a potlačte všechny rušivé myšlenky. Soustřeďte se jenom na svůj nádech a výdech. Putujte po dechové vlně do svého srdce a zde požádejte, aby se vám vaše totemové zvíře ukázalo. Na nic nespěchejte, nic neočekávejte. Klidně dál dýchejte a naslouchejte všemi smysly. Možná svoje zvíře uvidíte, možná uslyšíte. Možná ho jen pouze zaregistrujete intuicí. Nebo si dá na čas a přijde k vám doma ve snu.

Zastavení čtvrté

Poselství druidů: Vyhledejte silové místo.
Než se vydáte na další cestu, zkuste najít silové místo. Řadu silových míst v krajině vyznačují stará boží muka, svaté obrázky na stromech nebo kapličky. Můžete také sledovat v přírodě signály, které vysílají rostliny, vodní toky nebo kopce. A nebo se intuitivně vydejte za svým vnitřním hlasem a umožněte tak svému silovému místu, aby si vás samo našlo. Jděte tam, kde vás nejsilněji zaplaví příjemné a povznášející pocity, odkud budete odcházet odpočatí a plní energie. Mnohá silová místa ovlivňují stupeň energetického nabití, jiná uvolňují a zbavují napětí. Každé místo se stává místem spojení, mostem mezi lidským duchem a duchem místa. Pamatujme: silová místa nedovedou uzdravovat, ale mohou pobídnout k uzdravení, k vyléčení, naplnit nás energií. Navazujeme zde spojení s matkou Zemí, podílíme se na toku energie, pěstujeme v sobě soucit s naší vyčerpanou planetou. Není důležité, kolik energie kde můžeme "natankovat". Důležité je, zda se zeptáme na dovolení a jak se silami v nás probuzenými dokážeme naložit.

Zastavení páté

Odkaz druidů: Silný jako dub.
Vyhlédněte si v lese statný, velký dub (nebo podobný strom plný síly a vitální energie). Požádejte ho o možnost přiblížit se. Jakmile ucítíte jeho souhlas, pomalu se přibližujte. Nabídněte stromu (v duchu nebo nahlas) svoje přátelství. Pomaloučku přibližujte dlaně ke kůře stromu, snažte se ucítit jeho pole energie. Pak se postavte co nejblíže kmene, uvolněte tělo i myšlenky a ruce nechte volně viset podél těla. Soustřeďte se na své nohy a přítomnost stromu. Vnitřním zrakem si vybavte obraz silných kořenů dubu, které sahají hluboko dolů, vyživují a jsou základem pro stabilitu. Síť kořenů strom propojuje s ostatními stromy, takže není nikdy sám. Nyní „zakořeňte“ tak hluboko, jak to půjde. Jste teď hluboko ukotveni v Matce Zemi, propojeni se stromy a rostlinami kolem. Dýchejte a vychutnávejte si svoje uzemnění, svoji stabilitu. Potom stromu poděkujte, soustřeďte se na dech a vraťte se zpět do reality. Tuto vzpomínku si odnášejte ve svém srdci a trénujte doma, teď už bez pomoci stromu.

Zastavení poslední

Odkaz druidů: vezměte na vědomí existenci jemnohmotného světa, a to v podobě, která odpovídá vašim představám. Zkuste zůstat otevření vůči jeho poselstvím.
POSELSTVÍ DRUIDŮ: Každý z nás potřebuje svět přírody. Zdraví našich srdcí, těla a mysli, stejně jako našich dětí, závisí na zdraví přírody a krajiny, ve které žijeme. Když zničíme lesy, zničíme současně i naše sny a radost ze života.
Akceptování posvátnosti krajiny je základem pro šťastný život. Navštěvujme znovu posvátná místa, vydejme se po starých stezkách, nalaďme se na zemské energie a ve spojení s přírodou se otevřeme učení a inspiraci.
Stromy, rostliny, zvířata a kameny jsou živé duchovní bytosti. Jsou našimi přáteli i učiteli. Strom nabízí příklad toho, jak můžeme být současně silní i mírumilovní. Přes svoji mohutnost nezraní žádného tvora, svým dřevem i svými plody obdaruje každého bez rozdílu. Každý z nás se může stát silou dobra ve světě, každý z nás může napravovat škody, které byly způsobeny. Tak, jako strom rozsévá semena naší budoucnosti, také i my můžeme rozsévat semena naděje o lepším světě.