Krajina bez hranic | Landschaft ohne Grenzen

Projekt v rámci programu Fondu malých projektů Jižní Čechy/Dolní Rakousko "Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013"

Řešitel: Občanské sdružení pro podporu jezdecké turistiky - Jindřichův Hradec
Administrátor: Jihočeská Silva Nortica
Partner: GF Naturpark Blockheide Gmünd-Eibenstein
Řešené území: správní obvody obcí okresu Jindřichův Hradec a přilehlých obcí Novohradska, na rakouské straně obcí okresů Gmünd, Waidhofen an der Thaya a části okresu Zwettl (do cca 25 km od hranic)
Doba řešení: 1. 5. 2009 - 31. 5. 2010

Obsahem projektu je propojení přírodního a kulturního bohatství na obou stranách česko-rakouské hranice, a to s důrazem na kdysi významné energetické body v krajině, která původně tvořila jeden celek. Jednou z inspirací pro výchovně-vzdělávací účinek projektu je např. Naturpark Blockheide, kde je citlivě zpracován systém naučných tras zaměřených na kamenné útvary. Výstupem projektu jsou tyto webové stránky a tištěný dvojjazyčný průvodce (rozebráno) krajinou příhraničí Waldviertelu a navazující části českého příhraničí s vyznačením a popisem významných energetických bodů a kamenných útvarů. Doufáme, že tyto informace přispějí ke znovunalezení úcty ke krajině, a to ku prospěchu jak člověka, tak i krajiny samotné.

Cílem celého projektu je přispět ke zvýšení kvality života na obou stranách hranice prostřednictvím vzájemné spolupráce při změně přístupu člověka ke krajině tím, že lépe pochopí a pozná některé její funkce. Projekt může napomoci i při obnově společného kulturně-přírodního dědictví. Je určen nejenom stálým obyvatelům rakousko-českého příhraničí, ale také všem jeho návštěvníkům bez rozdílu věku. Výsledky projektu se mohou stát základem pro vytvoření naučných stezek, pro využití v rámci výchovně-vzdělávacích programů a volnočasových aktivit na českém i rakouském území.

Děkujeme bance Waldviertler Sparkasse von 1842 za poskytnutí sponzorského daru.