Dobrá voda

Jižně od Horní Stropnice se začínají tyčit vrcholky Novohradských hor. Prvním z těchto vrcholů je Kraví hora, která kdysi nesla přiléhavější název Kamenná. Na úpatí Kamenné nad osadou Stropnice staví Rožmberkové lovecký zámek Vilémova Hora (dnes Hojná Voda). Již v roce 1564 se proslavil zdejší léčivý pramen, jehož věhlas lázeňského místa později zdědil pramen objevený o něco níže, u něhož leží dnes lázně Dobrá Voda. Tento nový pramen byl objeven roku 1698. Místo a osada kolem něj dostaly název Dobrá Voda (německy Brünnl). Protože kaplička nad zázračným pramenem brzy přestávala stačit davům poutníků, započal hrabě Albert Karel Buquoy roku 1706 stavbu poutního a farního kostela Panny Marie Nanebevzaté, vysvěceného o devět roků později. Rozrůstající se obec získala svobodu trhu a znak se symbolem pramene prýštícího z vrchu na modrém štítu. Barokní chrám přežil zhoubný požár v roce 1949 a jeho trojdílná otevřená kaple dodnes chrání nádrž s léčivým pramenem. Z hlavního zlaceného oltáře ho střeží obraz Panny Marie Těšitelky (kopie obrazu ze Štýrského Hradce). Hlavní silou místa je energie zdejšího pramene.

» Zvonička pod Kraví horou
Půvabná dřevěná zvonička stojí na louce nad osadou Paseky pod Kraví horou. Přístup umožňuje lesní cesta, která odbočuje ze silnice Dobrá Voda – Šejby (jedná se o druhou odbočku směrem do lesa). Dřevěnou zvoničku na pastvině obklopují ploché kameny, z větší části zanořené do země. Některé je proto snadné v trávě přehlédnout. Autorem tohoto dřevěného symbolu Novohradských hor je místní usedlík Robert Blíženec, který zde také chová koně a ovce, pomáhá pečovat o chráněná území a udržovat naučné stezky. Pro bližší informace můžete zavítat na jeho internetové stránky www.blizenec.cz.

» Kameny za zvoničkou
Kameny za zvoničkou umožňují spojení s každým ze čtyř živlů. Energii je zde možné vnímat formou tepla nebo jemného brnění v oblasti chodidel a lýtek. Pokud se chováme tiše, může se v naší blízkosti shromáždit větší počet bytostí krajinného typu. Lokalita u zvoničky je totiž jakousi "vstupní branou", kde dochází k propojení s krajinou a přírodními bytostmi Novohradska. Je to dobrý začátek pro další toulky zdejší divokou a krásnou krajinou.

» Kameny před zvoničkou
Velké, v zemi zapuštěné kameny. První z nich je výrazný (přístupový), vzdálenější kameny pracují individuálně s příchozím, harmonizují a otevírají systém čaker pro jemnější vnímání energií. Je tu začátek stezky. Vypadá to, že zdejší návrší bývalo v minulosti holé a kameny jsou zbytkem původního velkého kruhu s oltářním kamenem uprostřed (v místě, kde dnes stojí dřevěná zvonička). Jednotlivé kameny vystupovaly výrazně výš než nyní a celý kruh byl astrologicky napojen na hvězdný systém a na Slunce. Jeho funkce byla důležitá především v době keltských svátků, zejména pak během oslavy Beltine, spojeného se zapalováním očistného ohně. V té době sem přicházelo velké množství lidí i krajinných bytostí, takže docházelo k výraznému navýšení energie. Ta byla následně rozváděna do krajiny liniemi, které se v podobě hvězdy táhly k jednotlivým vrcholům zdejších hor (Vysoká, Kraví, Kuní atd.).

Dobrá voda Dobrá voda Dobrá voda Dobrá voda

Z okolí zmiňme velká kamenná seskupení (nepravé viklany) na pastvinách u osady Paseky, které jsou však dílem lidské ruky. Za pomoci těžké techniky je zde při úpravě pozemků v roce 1965 navršili traktoristé. Útvary nemají žádnou vlastní energii, jsou však malebnou dominantou zdejších pastvin.

V lese za Pasekami najdeme další zajímavé kameny. Nechybí mezi nimi ani aktivní přírodní menhir a další bývalý aktilit, nyní povalený, leží jenom kousek nad ním. Pod těmito kameny se ve svahu nachází pozůstatek vchodu do kamenného seskupení, které energeticky připomíná chodbový hrob (cairn). Lokalita je však dlouhodobě poničená a zdejší energie jsou pouze zbytkové.

GPS: 48°44'18.589"N, 14°44'9.723"E

Poslední aktualizace:  září 2010