U Graselovy stezky

Místo se nachází v lesním porostu nad odbočkou Graselovy stezky ze žluté turistické trasy Stálkov - Vlastkovec, která sem přichází od rozcestí U velkého rákosního rybníka. Pokud bychom pokračovali po stezce dále, dojdeme ke Graselově jeskyni i ke Schillerovým kamenům.

» Piknikový kámen
Velký plochý kámen s příjemnou energií, u nějž lze spočinout a třeba i posvačit s hezkým výhledem do okolního lesa, obzvláště když je kámen či jeho okolí zalito sluncem.

» Dolmenový viklan
Neboli "Houbička". Nápadný kámen dolmenového typu umožňuje pod svým převisem meditaci, při níž je možné získat odpovědi na otázky. Za určitých podmínek může také sloužit k léčení. V jeho těsném sousedství se nachází "Plaménková miska", jak jsme pojmenovali miskovitý útvar, který vyvolává v dlaních pocit tepla ze šlehajících plamínků.

» Královská mohyla
Téměř na vrcholu kopce se nachází velký kámen s věšteckou miskou, která má dva odtokové žlábky. V jeho blízkosti je rozpoznatelná zbytková energie mohyly s pohřbem válečného krále lidu atlantské doby - bojovníků a strážců okolního Hvozdu. Zdejší rituály ovlivňovaly počasí a posilovaly "úrodnost" hvozdu ve smyslu jeho větší neprostupnosti pro nepřítele. Po rozpadu kamenných útvarů, tzv. keltských šancí, již toto využití místa není možné.

U Graselovy stezky U Graselovy stezky U Graselovy stezky U Graselovy stezky

Jak napovídají místní pověsti, zdejší lesy bývaly působištěm neblaze proslulého loupežníka Grasela. Johann Georg Grasel se narodil v roce 1790 v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic. Učednická loupežnická léta si odbyl po propuštění otce z vězení a po několika loupežích byl r. 1812 zadržen a uvězněn v Hornu. Podplacením úředního písaře se mu podařilo uprchnout, střídal místa úkrytu a jeho loupežnická činnost vyvrcholila v letech 1813 - 1815. Na jaře roku 1814 se Grasel skrýval se svými společníky ve Slavonicích. Zde byli odhaleni pátrací komisí, která pozatýkala všechny členy skupiny, kromě Grasela, jemuž se podařilo utéci. Od té doby byl okolními lesy štván jako divá zvěř, opuštěný a vyčerpaný se musel skrývat v jeskyních a kamenných slujích, jako byla právě ta, která dodnes nese jeho jméno. Nakonec byl Grasel roku 1818 zatčen v obci Mörtersdorf u Hornu, po dlouhém procesu odsouzen k smrti a ve Vídni popraven.

Graselova stezka, která vede ze Slavonic přes Český Rudolec do Dolního Bolíkova, v této oblasti prochází hlubokými lesy, často po zaniklých a znovu objevovaných pěšinách. Na nejvyšším vrchu celé trasy nalezneme tzv. Graselovu sluj, ve které se loupežník údajně nějaký čas ukrýval. Zajímavé je také seskupení zvané Schillerovy kameny poblíž Graselovy sluje (654 m. n. m.), pojmenované po německém spisovateli Friedrichu von Schillerovi (1759 - 1805). Podle pověsti zde tento romantický spisovatel sedával na kamenech a inspirován místní přírodou a pověstí o loupežníku Grasselovi stvořil slavné dílo "Loupežníci". Na jednom z kamenů prý při tom "vyseděl důlek" (dnes je tady na památku vytesáno jeho jméno). Graselova stezka obchází Schillerovy kameny zleva, k lesní cestě, kterou přejde a naváže na tzv. Menhirovou cestu.

GPS: 49°2'1.733"N, 15°18'22.465"E

Poslední aktualizace:  září 2010