Haugschlag

Nejsevernější rakouská obec Haugschlag leží těsně u českých hranic. Zvláštně formované kamenné útvary, často opředené pověstmi, jsou pro místní krajinu typické.

» Hutstein (Smrž)
Kámen, stojící na okraji zalesněného návrší nad okrajem obce, tvarem skutečně připomíná velkého smrže. Když ho ale obejdeme, má z každé strany jinou podobu. Hluboké odtokové žlábky na "klobouku houby" připomínají bábovkovou formu. Ostroh, na kterém kámen stojí, je silným energetickým místem, proto má tento kámen nadbytek energie. Spolu s dalšími osamělými kameny vytváří společnou energetickou linii a dříve také fungoval jako tzv. strážní kámen. Kámen je silně krystalický, vyzařuje silný proud energie směrem vzhůru, ale umí také energii odebírat. Jeho hlavní funkcí je však kumulace energie z okolního prostředí, kterou pomocí dešťové vody protékající jeho žlábky rozvádí dál do krajiny. Energie, podporující plodnost a vitalitu krajiny, je také roznášena po dálkových liniích. Kvůli této funkci kámen zřejmě v minulosti stával na odlesněném pahorku. Přítomnost stromů v okolí kamene dnes jeho funkci omezuje. V blízkosti se nachází menší aktivační kámen, u kterého lze dobře vnímat přítomnost strážce místa.
Další průběh dálkové linie označuje kámen s převisem, ležící u přístupové pěšiny. Na horní plošině je cítit levotočivý energetický vír (vortex). V jeho sousedství roste bříza, která svým rozdvojeným kmenem uhýbá probíhající energetické linii.

» Kamenná sestava na poli
Výrazná kamenná sestava se nachází uprostřed pole v těsné blízkosti obce Haugschlag. Kameny stojí na silné energetické linii, která zesiluje jejich vyzařování. Je možné, že celá sestava sloužila kdysi především pro práci s počasím.

» Počasník
Při aktivaci tento velký kámen vyzařuje spirálovitě energii směrem vzhůru a v pulsech mění směr otáčení. Pro aktivaci kamene je potřeba, aby na jeho vrcholové plošině stál muž a žena. Místo bylo zřejmě určeno pro skupinové rituály (např. celá vesnice), zaměřené na podporu úrody a práci s počasím.

Haugschlag Haugschlag Haugschlag Haugschlag

» Rohatý kámen
Obří kámen vytrvale vyzařuje silnou, hutnou energii, kterou se nabíjí přes své "rohy" v době úplňku. Kvalita vyzařované energie je však "sluneční" (tj. aktivní, teplá, jangová).

» Rozestoupené kameny
V linii horizontu se nad zmíněným polem nachází další výrazné kamenné seskupení. Středem kamenů, které mají na vrcholových plošinách miskovité útvary, prochází energetická linie. Její energie aktivuje vodu ve "věštecké misce" a dvou "vanách", takže zde bylo možno předpovídat počasí a následně ho pomocí sestavy na poli ovlivňovat (zejména jako ochranu před ničivými bouřemi či kroupami). Mohly zde také probíhat rituály při jarní a podzimní rovnodennosti.

GPS: 48°59'41.134"N, 15°3'38.878"E

Poslední aktualizace:  září 2010