Horní Radíkov

Horní Radíkov je malá víska poblíž Českého Rudolce. Seskupení obřích balvanů v korytu potoka, tzv. Filipovy kameny, najdeme v lesích pod Havlovou horou při cestě z Horního Radíkova na Nový Svět. Další velmi zajímavé kameny můžeme odhalit v okolí této malebné vesničky.

» Filipovy kameny
Kromě velkých balvanů se v blízkosti potoka nachází také několik skalek. Pod jednou z nich je převis s malou jeskyní. Menší kamenné seskupení leží také na druhé straně potoka, kde se terén pozvolna zvedá do mírného návrší. Na vrcholu zmíněného návrší mohl být kdysi dávno kultovní okrsek. Zdejší svatyně měla dvě hlavní místa – vrcholovou plošinu a obětiště se čtyřmi kameny. Je však možné, že kamenů bylo v minulosti víc a vytvářely kamenný kruh, což dokazuje také zbytková energie místa. Než se však na místo vydáte, je dobré požádat o svolení ke vstupu zdejšího Strážce.

Podle legend se ve zdejším starém lese u pramenů potoka před dávnými a dávnými časy usadil drak. Pod jeho tělem protékal, zurčel a zpíval potok, z jehož pramenů a dávných rituálů čerpal drak svou sílu. A voda roznášela tuto sílu do okolí. Lidé však časem na význam rituálů zapomněli, svatyně se rozpadla a drak, trpící nedostatkem energie, usnul. Jeho ostnatý hřbet porostl mech a kapradí, lesk šupin zmatněl v šeď kamenů a dračí srdce přestalo bít. A tak jsme ho nalezli i my během jednoho letního slunečného odpoledne v lese za strání vonící mateřídouškou, třezalkou, borůvčím a lesními jahodami. Možná i vy mezi kameny zahlédnete dračí oko, a když položíte dlaň na některý z velikých balvanů nad potokem, ucítíte téměř neznatelný tep dračího srdce.

Filipovy kameny Filipovy kameny Filipovy kameny Filipovy kameny

Filipovy kameny jsou také jedním z míst, kde si snadno představíte rozpustilé lesní skřítky nebo malé víly, tančící nad vodou mezi probleskujícími slunečními paprsky. V okolí je možné objevit pozůstatky středověkého dobývání stříbra (hlušinové haldy), ale samotné kameny s těžbou stříbra nijak nesouvisí.

GPS: 49°5'15.38"N, 15°16'43.861"E

Poslední aktualizace:  září 2010