Hradiště u Nové Bystřice

Výrazný skalní útvar se pne po úbočí Hamerského vrchu, přibližně 400 metrů severně od obce Hradiště u Nové Bystřice. Starousedlíci toto místo nazývají Dračí skály.

Jedná se o impozantní žulovou skalní hradbu dlouhou zhruba 60 metrů, širokou pět až deset metrů a dosahující osmi metrů výšky. Tvoří ji středně zrnitý granit tzv. "číměřského typu", který obsahuje proměnlivé množství živcových vrostlic a je výrazně horizontálně i vertikálně rozpukaný. Najdeme zde zachované pseudokary, skalní proudy a skalní mísy, s největší pravděpodobností vzniklé mrazovým zvětráváním. Skalní stěny jsou příkré, přesto je možné poměrně snadno vylézt na centrální plošinu s dokonale vyvinutými skalními mísami. Severovýchodní svah Hamerského vrchu pokrývá kamenné moře. V minulosti zde probíhaly drobné lomařské a kamenické práce pro místní využití (např. sloupky k oplocení).

Jedná se o velmi staré kultovní místo, které může i dnes sloužit k meditacím, případně k práci s energií vody ve věšteckých miskách.

Hamerské skály Hamerské skály Hamerské skály Hamerské skály

GPS: 49°2'20.455"N, 15°4'46.481"E

Poslední aktualizace:  září 2010