Illmans

V okolí malé obce Illmans, která leží nedaleko českých hranic, najdeme kameny v lesích, na polích, loukách i v pečlivě udržovaných rybníčcích, kde je možné poznat vzájemné působení kamenů a vody. V Illmans také začíná naučná stezka léčivých bylin.

» Kouzelné jezírko
Místo, kde společně působí energie silných kamenů a vody. Při troše fantazie zde můžeme vidět ležící hrochy nebo skalku, která vypadá jako stojící slon. Do komplexu patří také velký balvan na protějším břehu.
Velký kámen, spojující břeh s vodní hladinou, má příjemnou, povznášející energii, která připomíná pobyt v perličkové koupeli. Při meditaci je tu možné komunikovat s vodou přes kámen a s kamenem přes vodu. Meditace přináší uvolnění, relaxaci. K meditujícímu může také přistoupit vodní bytost, která přichází z velkého kamene uprostřed jezírka (je třeba ji požádat a projevit důvěru). Bytost pracuje s meditujícím člověkem podle potřeby, dokáže předat určitý typ ochranné energie, která souvisí s vodním živlem. Na okolních kamenech se během meditace mohou objevovat také další přírodní bytosti, protože kameny pracují společně.

Další zajímavé působení kamenů a vodní energie si můžeme ověřit hned v blízkém lese. Jeden z největších kamenů leží nad potokem vytékajícím z jezírka a jeho energie působí jako vnitřní očistný proud. Pomocí vody, která protéká pod základnou kamene, je možné posílat energii (popřípadě informace) dále do krajiny. Vedlejší kámen slouží k přivolání přírodních bytostí z okolí, s nimiž je tak možné komunikovat. Podobnou funkci má i kámen s výraznou špičkou, který se nachází hlouběji v lese.

» Srdeční kámen
Nejvýraznějším místem v lese za silnicí je nápadná skalka s oblým kamenem na vrcholu. Pokud se dotkneme viditelně vystupujícího "srdce kamene", můžeme při meditaci ucítit mírnou rotaci. Kámen léčí po fyzické i emocionální stránce srdce, harmonizuje dráhu osrdečníku. Umožňuje také vyplavit zpátky do vědomí zasuté pocity, vzpomínky, emoce a tím je zpracovat. Přestože se mohou v rámci tohoto procesu dostavit silné pocity smutku a bolesti, je celý proces velmi léčivý.

Illmans Illmans Illmans Illmans

GPS: xx°xx'xx.xxx"N, xx°x'xx.xxx"E

Poslední aktualizace:  září 2010