Klášter u Nové Bystřice

Kostel Nejsvětější Trojice, který v 17. století navrhl architekt Giovanni Domenico Orsi, je jednou z nejvýznamnějších barokních památek jižních Čech. Po letech úpadku a chátrání je dnes z velké části zrekonstruován. Jeho dominantou je 22 metrů vysoký a 16 metrů široký dřevěný oltář, patřící k největším a nejunikátnějším ve střední Evropě. Prohlídku kostela si lze domluvit v domě nad kostelem u paní Havlíčkové. Kostel má vlastní katakomby, do kterých je možné se svíčkou v ruce nahlédnout.

» Studánka
Na nároží kostela se v místě křížení energetických linií nachází zajímavě opracovaný nárožní kámen. Pod kostelem směrem k rybníku vytéká silný pramen. Tzv. "Studánka sv. Františka z Paoly" patří k těm, které mají schopnost uzdravovat. U studánky se v blízkosti kapličky objevuje vysoká duchovní bytost, kterou bychom neměli zapomenout požádat o možnost vstoupit. Pokud to astrální strážce dovolí, lze v duchu vyslovit jedno přání.

U kostela si můžeme vzpomenout i na slova z monografie faráře Mrštíka: "Kdo máš mnoho, dej více, kdo máš málo, dej podle možností..." A neplatilo to jen tenkrát, u příležitosti zachování této památky. Platí to i dnes. A snad ještě důrazněji.

Vycházka po minulosti místa je také velice zajímavá. Když se Konrád Krajíř z Krajku pokusil o kolonizaci nehostinné novobystřické krajiny, povolal sem paulánské mnichy. Roku 1501 jim zde nechal vybudovat klášter a o šest let později se nad "zázračným pramenem" vztyčila kostelní věž. Dne 22. července 1533, právě v den oslav posvěcení chrámu, došlo k jeho přepadení. Přes čtyřicet mnichů a mnoho věřících bylo pobito, ves Klášter a sousední vsi byly vypáleny. Kostel byl sice poté opatřen novou střechou, ale nadání klášterní bylo zrušeno. Od té doby se zde konaly pouze poutní slavnosti. Další pohromou byla třicetiletá válka, až konečně přišel rok 1626 a spolu s ním hrabě Adam Pavel Slavata, který jako nový majitel panství nechal celý areál opravit a znovu sem dne 29. září 1626 povolal Paulány z Burgundska. Narůstající příliv poutníků znamenal přestavbu kláštera a především nového chrámu. Zasloužil se o to Ferdinand Vilém Slavata v letech 1668 - 1682.

Klášter Klášter Klášter Klášter

Založení kláštera doprovází pověst, že Pauláni byli posláni sv. Františkem do Čech, aby zde nalezli místo, kde budou stát tři lípy a vyvěrat tři prameny, a tam aby založili nový klášter. Při třetí výpravě se jim to podařilo. Stalo se tak 24. června 1501 za přispění majitele zdejšího panství Konráda Krajíře z Krajku a za souhlasu pasovského biskupa Vigila. Chrám byl založen ke cti a chvále Nejsvětější Trojice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Klášter byl pojmenován "Sana cella", česky Dobrá Voda, neboť právě voda z oněch tří pramenů přivodila v minulosti mnohá zázračná uzdravení. Pauláni nazvali studánku Vaterbrunn, na počest sv. Otce Františka z Paoly. Zázraky byly od roku 1751 postupně zapisovány do knihy Institutio Novitiorum.

Prastaré lípy v obci Klášter existují dodnes a také v hloubce pod oltářem i nadále proudí voda ze tří pramenů, které po soutoku vytékají ve zmíněné stráni pod kostelem. K zajímavostem tohoto poutního místa patří mimo vybavení svatyně také krásná jemná dřevořezba Strom Života nebo také Strom Vykoupení. Datována je na počátek 18. století a podle pověsti prý byla zhotovena jedním z Paulánů, který se čímsi provinil a tak ji ve svém vězení vyřezal obyčejným nožíkem.

GPS: 49°1'24.979"N, 15°9'31.21"E

Poslední aktualizace:  září 2010