Klikov

Klikov je malá vesnice, část Suchdola nad Lužnicí. Leží nedaleko od něj, v blízkosti říčky Dračice. Vesnici dominuje budova školy, jejíž štíty jsou sice nepřehlédnutelné, daleko více vás však podobně jako nás zaujme místní hrnčířská tradice. Vesnice byla založena na česko-rakouské hranici až na konci 16. století a patřila majitelům novobystřického panství pánům Krajířům z Krajku. O její založení se zasloužili němečtí havíři a hamerníci z nedaleké železářské hutě Františkov. Když byla v roce 1880 huť uzavřena, využila velká část obyvatelstva zdejších zásob hlíny a vrhla se na hrnčířství.

V roce 2001 si starou keramickou manufakturu v Klikově pronajal Martin Hadrava. Místní tradice mu učarovala a tak si začal plnit své přání pálit keramiku ohněm. Sousloví „Klikovská keramika“ si zvolil pro svoji ochrannou známku, kterou používá od roku 2004. V klikovské dílně se dodnes dochovala velká (cca osmi kubíková) kasselská pec, kterou jsme si podle vypálené cedulky pojmenovali Dračice. Současný sortiment zahrnuje i keramická domovní čísla, která můžete najít skoro na každé chalupě ve vsi.

Brzy poté, co se v Klikově objevil Martin Hadrava, spolu se svými přáteli a dalšími nadšenci založili sdružení pro zachování hrnčířské tradice na klikovsku. Hlavním cílem sdružení je zachování tradiční výroby keramiky v původní keramické dílně z roku 1913 při použití tradičního materiálu klikovské lokality, zachování dílny samotné a vytvoření muzea keramiky jihočeského příhraničí. Sdružení usiluje o udržení bývalé manufaktury v Klikově č.p. 27 v provozuschopném stavu včetně původní Kasselské pece a o její zpřístupnění veřejnosti. V dílně se dnes pořádají, většinou o prázdninách, i kurzy keramiky pro dospělé.

Hrnčířská vesnička Klikov tak rozhodně stojí za návštěvu. Níže se můžete podívat na záběry, které jsme pořídili v malém muzeu a dílně Martina Hadravy. Pokud se tady budete chtít také zastavit, raději se domluvte předem, šikovný keramik bývá totiž se svým zbožím často po různých jarmarcích – tak jak to odjakživa chodívalo. A ještě jedna perlička: jméno nemá Klikov kupodivu podle nějaké kliky, ale je to pozůstatek německého ekvivalentu českého havířského pozdravu Zdař Bůh – tedy Glück auf – Klikau / klik-of - Klikov.

Klikovská keramika Stará pec V peci Klikovská keramika

Pro více informací doporučujeme tyto stránky:
» www.hadrava.net
» barok.org/clients/klikov
» www.suchdolsko.cz/okoli_klikov.php
» www.suchdolskyregion.cz/klikov

GPS: 48°54'19.465"N, 14°54'48.541"E

Poslední aktualizace:  září 2010