Kraví hora

Kraví hora (původně Kamenná hora) patří k nezaměnitelným dominantám Novohradských hor. Na jejím 953 metrů vysokém vrcholu nalezneme skalní hradby, množství izolovaných skal a známý bizarní granodioritový útvar, deset metrů vysokou "Napoleonovu hlavu". Dříve dobytkem vypásané (odtud změna názvu na Kraví horu, německy Kühberg) kamenné moře dnes opět zarůstá náletovými dřevinami.

Výchozím bodem bývá nejčastěji Hojná Voda (dobrá možnost parkování), odkud je možné pokračovat po zelené nebo po strmější červené turistické stezce až k vrcholu (cca 1,5 km). Na delší procházku se musí připravit všichni, kteří vyjdou z Dobré Vody.

Kamenných útvarů je zde nepřeberně. Patří mezi ně "hradba" s pokřivenými stromy a kamenná seskupení nejrůznějších tvarů (např. zajímavá Kamenožroutova hlava s časoprostorovým průstupem). Výše zmíněnou Napoleonovu hlavu najdeme až těsně pod vrcholem, avšak z jiných úhlů můžeme uvidět minimálně další tři různé podoby a obličeje. Pozor na úbytek energie při výstupu.

Na vrcholové skále dochází k výraznému vyzařování energie. Kromě toho je zde trvale přítomna astrální bytost, která by se dala popsat jako šaman ze starší doby železné. Zřejmě se zde jednalo o prastaré kultovní místo, s jehož pomocí se ovlivňovalo počasí a mírnila ničivost zdejších bouří. Energie ovlivňující živly byla vedena z nitra hory a po liniích rozváděna do krajiny. Zatímco sousední hora Vysoká sloužila Slunečnímu kultu, Kraví (Kamenná) hora je spojena s aktivitou bouří.

Kraví hora Kraví hora Kraví hora Kraví hora

» Rozhledna
Původní železná vojenská hláska z roku 1989 byla v roce 2001 přestavěna na telekomunikační věž a současně 37 metrů vysokou rozhlednu. Po zdolání 130 schodů můžeme za odměnu spatřit řadu okolních vrcholů (Vysoká a Kuní hora, rakouský Mandelstein, Tischberg a Aichelberg), jihočeskou pánev na severní straně, vzdálenější šumavské vrcholy Smrčina, Plechý či Knížecí stolec a za dobrého počasí dokonce i Alpy. Rozhledna je volně přístupná po celý rok.

GPS: 48°43'51.117"N, 14°43'11.119"E

Poslední aktualizace:  září 2010