Landštejn

Přestože mohutný hrad na česko-rakouském pomezí vznikl ve 13. století, některé prameny hovoří o existenci opevněného sídla již za dob Velkomoravské říše. Ve střední části hradu se nachází 28 metrů hluboká studna s obrovskými plochými balvany na dně, odkud vytéká pramen. Druhý zdroj vody pramení v sedmnáctimetrové hloubce hradního příkopu a v místě donjonu ústí do skalní cisterny. Silné energetické místo v hlásné věži přitahuje blesky a v minulosti do ní opakovaně uhodilo.

Lokalita v okolí hradu zahrnuje poměrně velkou skupinu skalních útvarů a balvanů. Ty nejkrásnější se nacházejí u nedaleké kapličky a podle archeologických nálezů sloužily zřejmě ke kultovním účelům. Patří k nim i vysoký oblý kámen s věšteckou miskou a velký plochý kámen před kapličkou, na kterém je možné ležet. Přes kapličku vede výrazná dálková energetická linie (tzv. "ley-line"), na níž leží i samotný hrad. V širším okolí hradu také nalezneme v lesích několik tvarově opravdu zajímavých velkých kamenů.

» Kámen s věšteckou miskou
Na vrcholu kamene přichází řada pocitů a vjemů. Především se zde zesiluje vnímání jemněhmotných energií, ale meditující může díky kontaktu s vlastním podvědomím obdržet i důležité informace nebo odpovědi na otázky.

» Kámen odevzdání
V blízkosti kapličky se můžeme položit na velký plochý kámen, kde lze zažít vnitřní očistu od věcí, které již dokážeme (a chceme) odložit. Do vědomí se mohou dostat informace o potlačených traumatických zážitcích, které jsme již schopni pochopit a následně zpracovat a vyčistit. Pozor, kámen může restimulovat tak silně, že bude třeba vyhledat vhodnou terapeutickou metodu ke zpracování uvolněných informací.

Jak jsme ale zjistili, ne na každého musí seskupení kamenů, vytvářejících pomyslný kruh, působit dobře. Nebudete-li mít z místa dobrý pocit, nesetrvávejte v něm.

» Kaplička u Landštejna
Podél červené turistické trasy stojí kaplička z 19. století. Podle pověsti ji postavil místní revírník z vděčnosti za uzdravení manželky. Poblíž kapličky stála kdysi předsunutá bašta hradu Landštejna z přelomu 15. a 16. století. Připomínkou je nápadný příkop vyhloubený ve skále. Nechme zde ale spíše promluvit poselství, které si můžeme v kapličce přečíst:
Poutníku, zastav se na chvíli na své pouti a slyš! Tato kaplička byla opravena jako poděkování Panně Marii za její ochranu a pomoc. A z velké části zručností a prací dětí. Nejenom opravy stavební, ale i většina dílek, které tu vidíš, opracovávaly dětské ruce. A tvořily je i pro Tebe, aby Tě tu na Tvé cestě potěšily. Prosím Tě, poutníku, nekaž a nenič jejich dílo. Nekaž čistou dětskou radost v jejich očích. Neuhasínej plamínek lásky v jejich srdcích, který tu z rozvalin přetvořil toto místo na kapličku. Usedni na lavičku, schovej se před žárem slunce nebo deštěm a chvíli setrvej v tichosti. Není důležité, jestli jsi věřící. Chvíli se zamysli. Zamysli se nad svým životem, vzpomeň si tu na své blízké, kteří tu nejsou s Tebou. Uvědom si krásu krajiny, která Tě obklopuje. A zamysli se také nad největšími hodnotami života - láskou, zdravím, přátelstvím... Vždyť veškerá radost na tomto světě pochází z touhy, aby druzí byli šťastni, všechno utrpení na tomto světě z touhy, abych byl šťastný jenom já sám. Láska je přeci ten největší dar, který si můžeme dát. O kolik krásnější by byl život, kdybychom ve svých srdcích dokázali překonat zlobu a nenávist. A tak zkusme aspoň maličko hezkého udělat pro někoho jiného. Někdy přeci stačí jenom hezké slovo, aby se člověk rozzářil úsměvem radosti. Přemýšlej nad tím, poutníku. A jestli se Ti tu aspoň trošičku líbilo, poděkuj Panně Marii, která ochraňuje i Tvé kroky. Pokoj Tobě, poutníku.

Landštejn Landštejn Landštejn Landštejn

» Skalní hradba
Ve velké kamenné hradbě nad cestou vedoucí od hradu ke kapličce nás zaujala nevelká jeskyňka, kterou jsme pojmenovali "Jeskyňka u trpaslíčků". Prostor nabízí možnost napojení na zemskou energii a můžete zde zažít pocit "bezpečné náruče Matky Země". Je zde možné zpracovat i lehké formy klaustrofobie.

» Skalní hřib
Tento ojedinělý geomorfologický útvar z hrubozrnného dvojslídného číměřského granitu stojí přibližně 150 m severně od hradu, na skalním výchozu vedle silnice.

Co by to bylo za hrad, kdyby se k němu nevztahovaly nějaké legendy a pověsti. I Landštejn jich má několik. Na hradě se prý zjevuje Bílá paní, stejně jako na hradech a zámcích rodu pětilisté růže. Podle pověsti hrad také střeží duch Viléma z Landštejna, který zde údajně nechal zazdít svou dceru (podle některých pověstí je právě tato nešťastná dívka zdejší Bílou paní). Historické prameny ale dosud nic podobného nezaznamenaly a ani nám se tento výklad příliš nepozdává. Možná tedy přízrak významného středověkého velmože spíše hlídá tajemství rodového sídla, než že by pykal za své činy. V okolí Landštejna se prý také objevuje zlověstný Divoký hon v čele s Divokým myslivcem. Inspiraci pro svoje povídky nacházel v okolí hradu básník Friedrich von Schiller a zdejší místa navštěvoval Josef Šimánek, člen hermetického spolku Universalia. Podle další legendy se na hradě, nebo v jeho okolí, nachází také templářský poklad, který sem přenesl okultně zaměřený Řád svobodných zednářů.

GPS: 49°1'27.266"N, 15°13'48.265"E

Poslední aktualizace:  září 2010