Lodhéřov

Obec Lodhéřov se nachází osm kilometrů severozápadně od Jindřichova Hradce, směrem na Deštnou. Místní raritou je, že obec je druhá nejdelší v České republice. Její délka činí 2.800 metrů.

» Templářský hraniční kámen
Přímo v centru obce se zachoval stojící hraniční kámen s křížem, někdy označovaný také jako "templářský hraničník". Kámen je přístupný veřejnosti, jeho zbytková energie je však velmi slabá. Další, podle A. Sedláčka templářský, hraniční kámen, se nachází v jindřichohradeckém zámku, kam byl uložen v 19. století. Na kameni (výška 88 cm, šířka 69 cm) je vytesán templářský kříž, který plochu kamene rozděluje na čtyři pole o nestejné velikosti. Zahnutá šavle a dýka jsou připomínkou saracénského původu.

Lodhéřov patří mezi německé vesnice založené ve 13. století. Poprvé objevuje v archivních dokumentech jako Ruderschlag, nazvaný zřejmě podle svého zakladatele Rudgera, člena řádu Německých rytířů. Pro německé jméno Rudger existovalo české jméno Lodhéř, podle něhož byla obec nazývána česky Lodhéřov. První písemná zmínka o obci je činěna roku 1294 jako majetek Oldřicha II. z Hradce. Lodhéřov byl farní vsí a kostel sv. Petra a Pavla se připomíná již v roce 1297. Podací právo ke kostelu držela jindřichohradecká komenda Řádu německých rytířů, kteří byli, z pověření pánů z Hradce, kolonizátory okolí Jindřichova Hradce a pravděpodobně i zakladateli vsi. Nová obec rozkládající se podél Ženského potoka, prozrazuje již svým půdorysem německé založení. Nejstarším archivním dokladem o osudech Lodhéřova je darovací listina Oldřicha z Hradce, kterou 27. září 1297 tento hradecký pán daroval obec Lodhéřov, či možná přesněji Nový dvůr (pravděpodobně místo, kde dnes stojí fara) templářskému řádu.

» Čertův kámen
Lodhéřovští templáři hospodařili také pod kopcem zvaným Čertův kámen (659 metrů n. m.). Kdysi na jeho vrcholku stávala rozhledna, ale dnes už zde najdeme pouze skupinu obřích balvanů. Podle pověsti je zde rozházel rozzlobený čert, který žil v dané lokalitě. Někdy se místu dokonce říkávalo "Luciferův hrad". Energii zdejší "bytosti" můžeme při troše soustředění vidět v podobě chvějivého světelného sloupu nad nejvyšším bodem lokality. Také řada dalších míst v okolí se dodnes spojuje s čerty (Čertova řiť, Čertovy kameny). Možná vznikly tyto názvy díky uranovým ložiskům, která právě na Čertově kameni vystupují až k povrchu. Čertův kámen nalezneme při zelené turistické trase vedoucí z Lodhéřova do Kostelní Radouně.

Lodhéřov Lodhéřov Lodhéřov Lodhéřov

Po stranách schodiště stoupajícího na návrší s kostelem a farou rostou dvě mohutné lípy. Jejich stáří je odhadováno na minimálně 300 let.

GPS: 49°12'49.936"N, 14°57'38.825"E

Poslední aktualizace:  září 2010