Nový Svět a Terezín

Kde končí starý svět, začíná nový. Ocitnete-li se v této lokalitě, možná skutečně nabudete dojmu, že jste v jiném, Novém světě. To zdejší krajina, jejíž kouzlo podtrhují střídající se louky, lesy a v nich roztroušené kamenné útvary, dává našemu tělu i naší mysli zapomenout na starosti všedního dne.

» Kámen blaženosti
Nápadný oblý kámen najdeme pod vzrostlou borovicí u cesty, kudy prochází zeleně značená turistická trasa z Terezína do Valtínova. Lokalita je snadno dostupná od silnice spojující Terezín a Nový svět. Velký kámen, připomínající bochník, má na svém vrcholu dvě věštecké misky. Energeticky aktivní je také podlouhlý plochý kámen ležící u jeho paty.
Tento kamenný krasavec patří mezi takzvané "relaxační" kameny. Má velmi příjemné vyzařování a zejména v blízkosti misek umožňuje vydatný odpočinek pro tělo i mysl. Pokud má někdo strach z výšek, může využít k relaxaci také plochý kámen těsně nad zemí. Pro jeho příjemné vyzařování jsme jej nazvali "Novosvětský mazlík".

Nový svět Nový svět Nový svět Nový svět

V okolí této lokality, zejména směrem na Zvůli a na Valtínov, lze v lesích nalézt mnoho dalších balvanů. Ten snad s nejbizarnějším jménem, tzv. Ďáblova prdel, se nachází poblíž osady U panského lesa, v trojúhelníku osad Terezín, Nový Svět a Valtínov, necelých 200 metrů od zelené turistické značky. Název získal kámen podle svého zajímavého tvaru. Jedná se o tzv. pseudoviklan, což znamená, že je na rozdíl od klasických viklanů pevně spojený s podložím.

» Kameny u Terezína
Nápadná skupina kamenů na rozcestí u obce Terezín zaujme už zdálky. Terezín je nejmladší z okolních osad. První písemná zmínka o tomto místě pochází z roku 1723, kdy zde byl založen poplužní dvůr Petrov. Nedaleko něj pak v roce 1810 vznikla osada Terezín, která byla v písemných záznamech uváděna také jako Terezínov, někdy Teresienstein.
Nejnápadnější je velký rozpukaný kámen, který byl údajně uctíván již kolem roku 950 n. l. V jeho blízkosti se nacházejí dva menší kameny, jeden s věšteckými miskami a jeden vyšší se "sedátky". Citlivější návštěvník může vyzkoušet svoje pocity při průchodu průrvou v hlavním kameni, kde dochází k silnému vyzařování zemské energie. Je zde možné naladit se nejenom na hluboké vrstvy "vědomí" Země, ale také na své vlastní podvědomí. Ne vždy to však může být příjemný zážitek a výjimkou nejsou ani bolesti hlavy nebo pocit rozhoupaného žaludku. U menšího kamene s věšteckými miskami a malou (většinou již vyschlou) tůňkou můžeme ucítit silný energetický vír (tzv. vortex). Pokud se zde uvolníme, klidná rotace může mít na naše tělo léčivé účinky. Léčivě působí také hluboké a mělké sedátko na vedlejším kameni. Konkrétní průběh léčebného procesu závisí na počtu účastníků. Jinak se kámen chová, když zde sedí pouze jednotlivec, a jinak, když jsou obě sedátka obsazena současně (nejsilněji je energie cítit v případě, že se jedná o muže a ženu).

Kameny u Terezína Kameny u Terezína Kameny u Terezína Kameny u Terezína

Jistě nás již nepřekvapí, že místní pověsti přisuzují vznik prohlubní v kamenných útvarech čertům.

GPS: 49°4'59.207"N, 15°15'26.182"E a 49°4'51.452"N, 15°14'56.058"E

Poslední aktualizace:  září 2010