Pyramida u Groß Gerungs

Městečko leží asi 20 km západně od Zwettlu. V okolí města se nachází známá "kamenná pyramida" a několik kamenných staveb, pod nimiž jsou turisticky zajímavé oblasti. Všechny tyto objekty mají geomantické vlastnosti.

» Pyramida
Stupňovitá pyramida, obnovená rakouskými a německými památkáři v roce 2000, se nachází na vrcholu kopce Ober Neustift. Návštěvníci zde mají k dispozici informační tabule a chráněná stanoviště pro pozorování a fotografování. Proběhl zde rovněž základní archeologický a psychotronický výzkum.

Kromě centrální pyramidy se v komplexu 150 x 100 metrů nacházejí i menší kamenné formace, zbytky zdí a dalších opracovaných kamenů. Zřetelná je i přístupová cesta z východního směru, která vede k pyramidě. Výška pyramidy je sedm metrů, její základna měří dvojnásobek. Pyramida je tvořena ze čtyř teras, jejichž jednotlivé stupně (1-1,2 metru vysoké) se ve spirále sbíhají do vrcholové plošinky, kde lze vytušit malou centrální stavbu, sloužící zřejmě jako pátý stupeň. Základna pyramidy je 14 metrů, výška sedm. Proporce jednotlivých stupňů odpovídají předpokládané výšce lidí, kteří ji budovali. Objem pyramidy činí 230 metrů krychlových, kamenné kvádry jsou středně velké a zejména v oblasti základny zajímavě opracované a sesazené. Ze severní strany je stavba ve velmi špatném stavu, části terasy se zde neustále sesouvají a rozpadají.

Badatelé se domnívají, že pyramida byla původně pokrytá zeminou či blátem, a tak buď ozdobena, nebo zamaskována. Zajímavá je jistá souvislost s klášterem ve Zwettlu, vzdáleným vzdušnou čarou pouhých 8 km, který patří ke geomanticky nejsilnějším stavbám Rakouska.

Archeologové si zatím s touto stavbou nevědí rady. Nikdo zatím neodhalil, kdo a kdy pyramidu vybudoval a jaký byl její účel. Odborníci však její stáří odhadují na více než 3 000 roků. Psychotronický průzkum provedený panem Aloisem Melberem odhalil v centru pyramidy křížení dvou pozitivně působících energetických linií. První míří přibližně z JV na SZ a je na ní umístěno jedno z pozorovacích míst, sloužící i k relaxaci a načerpání energie. Druhá linie je kolmá k první a protíná ji přímo pod středem pyramidy. Celá stavba by tak mohla fungovat jako určitý přenašeč energie, zejména pak během shromáždění většího počtu osob. "Nabíjení energií" umožňují také čtyři pravotočivé víry vodní energie.

Místa na energetických liniích jsou vhodná zejména k meditaci a k léčení. Za zajímavost stojí také projití malého novodobého kamenného labyrintu v blízkosti pyramidy, pokud možno bez bot.

Pyramida Pyramida Pyramida Pyramida

» Zajímavosti v okolí
Cisterciácký klášter ve Zwettlu, založený roku 1137, je rodovým klášterem Kuenringů. Pozoruhodností jsou terasovité zahrady (zahrada podle Hildegardy z Bingenu, Mariánská zahrada, zahrada "pro mlsání") obklopené středověkou křížovou chodbou a prelátská zahrada s magnóliemi a 400 růžovými keři. Pro děti je v nabídce také plavba na loďkách a lesní pedagogika.

GPS: xx°xx'xx.xxx"N, xx°x'xx.xxx"E

Poslední aktualizace:  září 2010