Stálkov

Stálkov je mála víska, místní část Slavonic. Mnoho zdejších domů je využíváno k rekreaci, obzvláště v letních měsících. V blízkém okolí obce se nachází jednak řada skalních útvarů, vzniklých působením procesů zvětrávání a odnosu landštejnské žuly, jednak doklady po starých plužinách. Větším seskupením skalek a balvanů vznikají menší skalní města. Východní částí katastru Stálkova prochází naučná stezka ze Slavonic do Českého Rudolce, vedoucí kolem několika skalních skupin s typickými ukázkami zvětrávání žuly. V lese vpravo od silnice ze Stálkova do Matějovce se na plošině s několika drobnými žulovými klenbami zachovala i část zaniklé plužiny, s dobře patrnými řadami mezí.

» Skalní město
Výraznou a zajímavou kamennou akropoli najdeme na žluté turistické trase vedoucí ze Stálkova do Vlastkovce. V blízkosti skautské základny zaujme především výrazná vrcholová skála a seskupení volně ležících kamenů. Dominantou lokality je výrazný skalní blok s věšteckou miskou na vrcholové plošině, boční trhlinou a převisem. V jeho okolí se nacházejí další osamocené kameny i kamenná seskupení, některé z nich mají funkci dolmenu či cairnu, jiné jsou určeny pro vyladění ženské či mužské energie.

Zmíněné kameny nabízejí řadu seskupení s různou funkcí. Dominantou celého komplexu je centrální skalní útvar (někdy využívaný horolezci) s věšteckou miskou. Meditující člověk se zde může napojit na energetický otisk původní krajiny a komunikovat se zdejšími starými bytostmi. Místo umožňuje také propojení s živly, nejvýrazněji pak v době keltského svátku Samhainu (našich Dušiček). Opatrnosti však vskutku není nazbyt.

Energeticky výrazným místem je puklina ve skále, která v meditačním rozpoložení slouží jako časoprostorový portál. Vzhledem k bezpečnosti však nedoporučujeme zkoušet ani puklinu, ani meditaci pod převisem.

Osamělé balvany pod skalním útvarem umožňují vyladění mužské a ženské energie.

Kamenný kruh (ohniště) zesiluje svoje harmonizační působení na energetický systém člověka při použití hlasu (vhodné jsou zejména některé druhy manter). Pokud je ovládáte, můžete si je zde s chutí zazpívat.

Stálkov Stálkov Stálkov Stálkov

Zajímavé jednotlivé i seskupené balvany nalezneme také kolem Bukového vrchu, při cestě ze Stálkova do Matějovce a na začátku žluté turistické trasy směrem na Landštejn.

GPS: 49°1'46.923"N, 15°17'49.673"E

Poslední aktualizace:  září 2010