Chlumec u Staňkova

Také na Třeboňsku nalezneme zajímavé balvany, a to především v odlehlejší východní části při hranicích s Rakouskem. Různě velké a tvarované kameny se nacházejí i v příhraničním lese mezi Staňkovským rybníkem a státní hranicí. Nejlepší přístup je sem ze silnice vedoucí od rybníka Hejtman směrem k hranici a dále na dolnorakouský Schlag. Za osadou Pele odbočuje směrem doleva cesta vedoucí do lesa, výchozí místo k lokalitě je z prvního rozcestí.

» Hrošík
Velký kámen, podobný ležícímu hrochovi, najdeme přímo u lesní cesty odbočující z příjezdové silničky. Kámen je těžce poškozený odtěžením přední části a v jeho zadní části se nachází rozsáhlá podlouhlá prasklina. Proto vyzařuje jenom velmi slabě a jeho energie působí "studeně", chaoticky. Je ukázkovým příkladem toho, jak vypadá energeticky zničený kámen a vnímavější osoby zde mohou mít až nepříjemné fyzické pocity. Při tomto rozsahu poškození je bohužel nemožné obnovit původní funkci kamene.

» Lokalita s přírodními bytostmi
Kousek za Hrošíkem se v lese nachází malebné a velice příjemné místo se skupinkou malých kamenů porostlých mechem. Je to prostor, kde se vyskytuje velké množství přírodních bytostí, které bychom mohli nazvat vílami. Přírodní bytosti jsou zde velmi přátelské, pokud jim projevíte potřebnou úctu a požádáte je o dovolení vstoupit. Potom již jen stačí ulehnout pod listy kapradí a zavřít oči...

» Meditační převis
O něco dále v lese se nalevo od cesty nachází tři výrazné kameny, které jsou uspořádány do trojúhelníkové formace. Přítomnost osob (tzv. spouštěčů) u každého ze tří kamenů aktivuje energii převisu, kde čtvrtá osoba může meditovat. Zkušenější návštěvníci mohou pracovat i v páru, kdy jeden z nich přes "spouštěcí kámen" propojí oba velké kameny a aktivuje tak převis pro meditujícího. Spouštěcí kámen se nachází v blízkosti vzrostlého smrku a je snadno rozpoznatelný podle pocitu vibrací či tepla proudícího do nohou. Člověk ležící pod převisem přijímá zemskou energii a dochází u něho k celkové harmonizaci. Protože se během meditace nachází na energetické vertikále, může také ve stavu změněného vědomí obdržet určité informace.

» Vyvýšenina pro práci s energií krajiny
Na dohled od této kamenné sestavy se nachází malá terénní vyvýšenina, která je určena jak pro práci na sobě, tak i pro pomoc okolní krajině. Centrální bod tohoto místa leží mezi čtyřmi smrky. Během meditace se zde mísí energie přicházející ze čtyř světových stran, jejíž nově vzniklá kvalita dál proniká do okolí. Tato energie podporuje životaschopnost krajiny, posiluje elementární bytosti a slouží také k harmonizaci prostoru. Sestava má další čtyři meditační místa, která jsou obsazována podle typu rituálu a kombinace počtu osob, které ho provádějí. Tzv. spouštěcím místem je kámen, na kterém můžeme zažít rotační efekt.

Staňkov Staňkov Staňkov Staňkov

» Kamenné srdce
Při další cestě lesem dojdeme až ke kameni, jehož tvar připomíná velké srdce. Před kamenem je patrný mechem a trávou vystlaný meditační dolík. Mezi ním a Srdcem leží malý plochý kámen, kam je možné položit drobný dárek pro bytosti lesa. Místo je zajímavé i tím, že právě před kamenem probíhá v horizontálním směru výrazná energetická linie. Při zdejší meditaci je člověk harmonizován pro práci s energií krajiny, ale může zde také dostat odpověď na svoje otázky.

» Mužský a ženský kámen
Napravo od příjezdové silnice se mezi nízkými stromy nachází dobře viditelná skupina tří kamenů. O svolení ke vstupu však musíme nejprve požádat bytost, která je strážcem místa. Menší z kamenů má spouštěcí funkci, za ním vedle sebe leží mužský a ženský kámen. Po obsazení kamenů (mužem a ženou) a po jejich aktivaci třetí osobou, která se postaví na Spouštěcí kámen, dojde mezi kameny ke zřetelnému cyklickému toku energie. Vlastní průběh meditací je individuální.

» Pyramida
V lese nalevo od příjezdové silnice si můžeme všimnout výrazného špičatého kamene ve tvaru trojboké pyramidy. Během meditace zde dochází k pročištění, harmonizaci a propojení hlavních energetických míst (čaker) v těle přítomné osoby.

GPS: 48°58'20.769"N, 14°58'15.91"E

Poslední aktualizace:  září 2010