Vysoká

Vysoká je třetí nejvyšší horou (1034 metrů n. m.) na české straně Novohradských hor. Tyčí se nad osadami Hojná Voda a Staré Hutě a na její vrchol vede červená turistická značka (okruh z Hojné Vody).

Vrcholová plošina Vysoké je poseta zajímavými skalními útvary. Nechybí zde až dvacet metrů vysoké mrazové sruby a 5,7 m dlouhá puklinová jeskyně ve vrcholovém skalisku. Najdeme zde také kamenné moře. Vrcholová skála s geodetickým bodem se nachází necelých čtyřicet metrů od značené cesty, ale vzhledem k zalesnění žádný výhled neposkytuje.

U přístupové cesty vedoucí k vrcholovým skalním útvarům můžeme najít skupinu velkých starých "mohyl". Zbytková energie připomíná pohřby bytostí zvaných "obři".

Důležitější však je skupina skalek přímo na vrcholku hory, tzv. Sluneční svatyně. Centrální místo je však už ve značně poškozeném stavu a nevyzařuje téměř žádnou energii. Částečně ho lze aktivovat zpěvem. Prostřednictvím energetické linie se následně krajinou šíří energie potřebná pro zajištění její úrodnosti. Vnímaví návštěvníci zde mohou cítit přítomnost druidských strážců hory a dávných obrů (jejich energie je srovnatelná s bytostmi z lokality Obří hrad na Šumavě).

» Obří kámen
Meditační místo "Obří kámen" v masivu hlavní skalní hradby je nezbytné aktivovat z jiného kamene. Přes tento tzv. spouštěcí kámen proudí sluneční energie přímo na meditační prostor hlavního kamene.

» Portál
O pár metrů vedle se v blízkém skalním bloku nachází "portál". Poškození stropu napovídá, že měl původně jiný tvar. Adeptovi, který v tomto místě prošel zasvěcovací zkouškou, se na konci "chodby" spustil žebřík, aby mohl vystoupit nahoru. Energie místa připomíná Sluneční egyptský rituál.

» Dračí hlava
Protější skalka má podobu dračí hlavy a nápadnou přistávací plochu. Že by sem kdysi létávali středně velcí draci?

Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká

Na jihovýchodním svahu hory se rozkládá NPP Hojná voda (9 ha). Spolu s Žofínským pralesem byla zřízena Jiřím Buquoyem a je nejstarším chráněným územím v Evropě. Území chrání přirozený porost buku s příměsí smrku, klenu a přestárlých jedlí a není přístupné veřejnosti. Pralesní porost, kterým vede trasa naučné stezky, je veden jako vzácná přírodní památka i na seznamu UNESCO.

Bývalé lázeňské městečko Hojná Voda leží na svahu Vysoké v nadmořské výšce 794 metrů. V roce 1564 zde byly u léčivého pramene založeny lázně zvané Vilémova Hora. Podle pověsti se tu uzdravil poraněný dřevorubec, kterému sv. Anna poradila, aby si rány omyl vodou z pramene. Ve své době byly lázně Hojná Voda velmi významné a léčili se zde přední představitelé české šlechty (Petr Vok a Vilém z Rožmberka, hrabě Zrinský, někteří členové rodu Buquoyů). Již roku 1653 byla obec Hojná Voda povýšena na městečko, kde stávala i sklářská huť.

GPS: 48°42'53.887"N, 14°44'17.996"E

Poslední aktualizace:  září 2010