Zvůle

Jen několik kilometrů od Kunžaku se v lesích kolem rybníka Zvůle nachází lokalita plná "čertových kamenů". Můžeme zde obdivovat skupiny velkých balvanů, tzv. "kamenná stáda" (jejichž výška se pohybuje mezi jedním až čtyřmi metry), které vznikly zvětráváním a žokovitým rozpadem granitových hornin a po odnesení zvětralých částic došlo k jejich obnažení. Zdejší středně až hrubě zrnitý granit je podobný granitům číměřského a eisgarnského typu, je však mnohem homogennější. Pro svoje unikátní geomorfologické tvary, mezi které patří skalní hřiby, kopule a homole, je celá oblast zařazena mezi zajímavé geologické lokality registrované v ČGS.

Při cestě lesem po spojnici mezi Zvůlí a silnicí u Jiter, která je vyznačena červenou trasou pro jezdce na koních, se v nízkém jehličnatém lese napravo od cesty nachází skupinka oblých kamenů:

» Strážný kámen
Pokud se chceme dostat ke Spícímu drakovi, výraznému kameni ležícímu kousek dále, je dobré se nejprve zastavit u tzv. Strážného kamene, menšího menhiru obrostlého mechem. Teprve poté, co dostaneme "svolení“ (neobjeví se nepříjemné pocity či myšlenky), pokračujeme dál do nitra lesa. Přiložíme-li na Strážný kámen čelo, pomůže nám odlehčit od některých starostí a těžkých myšlenek (dojde k tzv. "projasnění myšlenek").

» Spící drak
Jedná se o velký kámen s nižším převisem, pod který se dá vlézt. V jeho těsné blízkosti leží několik menších oblých balvanů.
Milovníky mytologie potěší meditace v dračím objetí. S Drakem lze i mentálně komunikovat, zejména v souvislosti s pomocí přírodě a místním elementárním bytostem. Některé z těchto bytostí se dokonce mohou v těchto místech i objevit.

» Odpočinkové kameny
Výrazné, již z cesty dobře viditelné jsou velké kamenné plotny s několika mělkými miskami na vrcholu, které obklopuje smrkový les. Jedná se o milé, příjemné místo k odpočinku, relaxaci a příjemné meditaci.

Podél této cesty, stejně jako podél červené turistické trasy nalezneme v lesích velké množství balvanů, některé z nich můžeme nazvat skutečnými obry, v jiných uvidíme nejrůznější tvary, které můžeme za pomoci fantazie i pojmenovat. Téměř u každého kamene či kamenného seskupení je možné pracovat, pokud k tomu dostaneme od kamene či daného místa svolení. Vždy je však třeba přicházet s vědomím toho, co činíme a také s opatrností.

Ze zajímavostí v této oblasti můžeme zmínit např. tzv. "Ďáblův chléb", což je balvan, připomínající rozkrojený bochník chleba. Je k vidění na červené turistické značce mezi rybníkem Zvůle a rozcestím Pod Skalkou. "Stodůlky" je přiléhavý název pro velké seskupení kamenných útvarů severozápadně od Zvůle. Najdeme zde však i jiná velmi zajímavá seskupení.

Kameny na Zvůli Kameny na Zvůli Kameny na Zvůli Kameny na Zvůli

Rybník Zvůle leží na Lhoteckém potoce, kde ho kolem roku 1571 založil šlechtický rod Krajířů z Krajku. V rybníku, který má rozlohu osm hektarů a hloubku až 2,5 metru, se v minulosti chovaly všechny druhy ryb, a to včetně pstruhů. Voda v rybníce je relativně čistá, protože má vysoký průtok. Je také výrazně chladnější než v okolních rybnících. Dno má pouze písčité, rákosí roste jen u břehu dvou odlehlých zátok. Zatímco tzv. Veselá zátoka láká ke koupání, do Smutné zátoky kvůli hustým lesům v okolí téměř nepronikne sluneční svit. Pod hladinou rybníka se ukrývá množství různě velkých žulových balvanů.

Samotná osada Zvůle leží v malebném prostředí hlubokých lesů v bezprostřední blízkosti stejnojmenného rybníka. Jméno Zvůle vzniklo přeměnou slov zvóle - vóle. Vesnice měla tedy speciální status, byla založena z vlastní vůle. Znamenalo to, že byla osvobozena od daní, roboty a podobně, ale ve všech ohledech byla podřízena svému baronovi, jenž jí na svém území založil a zároveň za ní zodpovídal.

GPS: 49°5'40.505"N, 15°13'50.224"E

Poslední aktualizace:  září 2010